Joanna Janiak, Piotr C. Kowalski "Z natury rzeczy", tekst do wystawy, BWA Warszawa, 2015
www.bwawarszawa.pl

Joanna Janiak, Piotr C. Kowalski "The Nature of Things", a text to the exhibition, BWA Warszawa, 2015
www.bwawarszawa.pl

Izabela Kowalczyk, "Przeszłe obrazy Piotra C. Kowalskiego", 2013,
http://strasznasztuka.blox.pl/tagi_b/94082/Piotr-C-Kowalski.html

Eulalia Domanowska, "Obrazy uniwersalne, lokalne i domowe", 2012
http://elektrownia.art.pl/

Karolina Jabłońska, "Negocjacje natury z malarstwem", Exit, Nr 3 (87) 2011
http://kwartalnik.exit.art.pl/article.php?edition=41&id=687&lang=pl

Karolina Jabłońska, "Nature Negotiations with Painting", Exit, Nr 3 (87) 2011
http://kwartalnik.exit.art.pl/article.php?edition=41&id=687&lang=en

Anka Leśniak, "Obrazy do jedzenia, deptania, mrożenia i przypalania", 2010
http://www.lodz-art.eu/wydarzenia/piotr_c_kowalski_rec

Izabela Kowalczyk, "Czy w Poznaniu pojawił się duch Beuysa?", 2009
http://www.obieg.pl/teksty/12792

Joanna Janiak, "Creatio ex nihilo", 2009

Rafał Jakubowicz, "Ślady", 2006
katalog wystawy indywidualnej "Made in Łazarz", Galeria Profil, Poznań

Rafał Jakubowicz, "Traces", 2006
catalogue for "Made in Łazarz" solo exhibition, Profil Gallery, Poznań

Justyna Kowalska, "SZTUKA POD SZTUKĄ, a może SZTUKA SPOD SZTUKI", Czas Kultury 1/2004

Zygmunt Bauman, fragment z listu z 1998 roku

KATALOGI | CATALOGUES:


katalog wystawy indywidualnej z Joanną Janiak "Obrazy uniwersalne, lokalne i domowe, MCSW Elektrownia, Radom, 2012, tekst: Eulalia Domanowska "Obrazy uniwersalne, lokalne i domowe"


katalog wystawy indywidualnej "Bez farby", Galeria Willa, Łódź 2010, tekst: Karolina Jabłońska "Bez farby"


katalog wystawy "Piotr Kowalski, Piotr Kowalski, Piotr Kowalski, Piotr Kowalski, Piotr Kowalski, Piotr Kowalski", Galeria Pies, Poznań 2011, tekst: Bożena Kowalska "Pięć szkiców o Piotrze C. Kowalskim"


katalog wystawy "Obrazy dla wszystkich i dla niektórych", Galeria BWA, Gorzów Wlkp. 2010 (z Joanną Janiak), teksty: Piotr C. Kowalski, Joanna Janiak


katalog wystawy indywidualnej "Obrazy przeszłe", RCK, Kołobrzeg 2010, tekst: Eliza Gauer - Bernatowicz "Obrazy przeszłe - antypomniki"


katalog wystawy indywidualnej "W moim ogrodzie I" z cyklu „Żywa Natura”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 1994, tekst: Michał Haake "Ślad(ami) malarstwa"