OBRAZY PRZEJŚCIOWE - BYŁO - JEST ||
PASSERBY PAINTINGS - WAS - IS

Izabela Kowalczyk „Pamięć miejsca. Poszukiwanie przeszłości w sztuce współczesnej”, 2010

„Obrazy Piotra C. Kowalskiego współtworzone są przez przejeżdżające samochody oraz przechodzących pieszych, którzy zostawiają na nich ślady, rozjeżdżają je i rozdeptują. W ten sposób powstają odciski fragmentu bruku oraz pokryw kanalizacyjnych deszczowych studzienek. Odciśnięty zostaje na płótnach nie tylko ciekawy, geometryczny kształt studzienki, ale również pamięć miasta. Bo przeszłość to nie tylko dawne dzieje, ale także architektura i urbanistyka oraz inne materialne ślady przechowywane w tkance miasta. Obrazy Kowalskiego stają się w ten sposób pieczęciami przeszłości.
Niekotóre studzienki przypominają o konkretnych wydarzeniach – np. jedna z kołobrzeskich studzienek powstała z okazji 750-lecia lokacji miasta oraz odbytej z tej okazji pielgrzymki na Jasną Górę. Jeszcze inne posiadają napisy w języku niemieckim, co z kolei wskazuje na niemiecką przeszłość miasta. Odciski przeszłości, na którą nakłada się teraźniejszość, można porównać także z mimowolnymi świadectwami, o których pisał Marc Bloch, czy przypadkowymi miejscami pamięci.
Sztuka Piotra C. Kowalskiego wpisuje się w jeden z ważniejszych nurtów we współczesnej sztuce polskiej jakim jest zainteresowanie nieodległą przeszłością, a szczególnie kwestiami związanymi z II wojną światową, zagładą, stosunkami polsko-niemieckimi i polsko-żydowskimi, a także przeszłością zamieszkiwanych przez nas miejsc. Sztuka zagląda pod podszewkę historii, tropi historie wyparte, pyta o zapomnianą pamięć, w tym – pamięć miejsca. Wydobywa napięcia, które ukrywają miejsca naznaczone piętnem złej historii, zagłady i totalitaryzmu. Ukazuje, że żyjemy w cieniu tragicznych wydarzeń. Można metaforycznie określić tę twórczość jako wywoływanie duchów. Mówi się też o bliznach historii, czy o pamięci miejsca. Brak blizn historii, zapomnienie o nich, interpretujemy jako skazywanie na zapomnienie niektórych historycznych narracji. (…)”

szukanie śladów minionych - utrwalić od zapomnienia
Wilno, Grodno, 2018

38_piotrckowalskiwilno-28072017.jpg
 Wilno     
38_piotrckowalskivilnius-28072017.jpg
 Wilno     
38_piotrckowalskimagistrat-m-wilna.jpg
 Wilno     
38_piotrckowalskivilnius-ii.jpg
 Wilno     
38_piotrckowalskivilnius-i.jpg
 Wilno     
38_grodno-2.jpg
 Grodno     
38_piotrckowalskigrodno-25072017.jpg
 Grodno     
38_piotrckowalskigrodno-24072017.jpg
 Grodno     
38_piotrckowalskigrodno-240720172.jpg
 Grodno     
38_grodno-25072017-2.jpg
 Grodno     
38_piotrckowalskigrodno-250720173.jpg
 Grodno     
38_piotrckowalskigaleria-neon.jpg
 Galeria Neon, Wroclaw     
38_galeria-neon-wroc.jpg
 Galeria Neon, Wroclaw