ŻYWA NATURA || LIVE NATURE

1989 - 2000

"W ogrodzie Jarka stoi płot, a na tle tego płotu duży a raczej długi obraz tak właśnie zatytułowany. Został on namalowany żółtą glinką, błotem, zgniłymi jabłkami, przytwierdzonymi deskami, a także wiatrem. Deszczem i śniegiem. Obraz tkwił tam na tle płotów, był ich dopełnieniem i przedłużeniem, powoli sam stawał się płotem. Pozostawał tam przez cztery pory roku, zmieniając charakter równolegle z przyrodą. Ten właśnie obraz jako jedyny pojawił się w Galerii Działań w Warszawie. Towarzyszył mu pokaz przeźroczy Z ogrodu Jarka, który był jego biografią; rejestrował zmiany w czasie: wiosnę, lato, jesień i zimę. Obraz był w czterech wersjach naniesionych na płaszczyznę płótna jak cztery warstwy archeologiczne. Na przeźroczach pojawiały się cztery zupełnie różne obrazy. Dzieło wyraża szacunek nie tylko do MIEJSCA, w którym powstało, lecz także czasu do CZASU, w którym udało mu się przetrwać."
Jerzy Ludwiński (1995)

"Artysta ustawił duże płótna w lesie wśród drzew. Na płótnie były namalowane pnie drzew, przebijające się przez nie światło, cienie na piasku. Użyta była farba, ale także kora, mchy, piasek i glina. Prostokąt obrazu był tak wpisany w ten fragment lasu, że na kolorowej fotografii nie można było odróżnić drzew namalowanych od tych, które zasłaniały obraz, a cienie na piasku były przedłużeniem tych na płótnie. Tak powstała ILUZJA prawie doskonała, tylko trochę bardziej kolorowa."
Jerzy Ludwiński (1995)

Rokosowo, 1992Rokosowo, 1992   Lask 1989Lask 1989   W ogrodzie Jarka 1991-1994W ogrodzie Jarka 1991-1994   W ogrodzie Jarka 1990-1994W ogrodzie Jarka 1990-1994        Ostrow Lednicki, 1990Ostrow Lednicki, 1990   Ostrów Lednicki 1990Ostrów Lednicki 1990   Ostrow Lednicki, 1990Ostrow Lednicki, 1990   Turno 1990Turno 1990   Babki 1995Babki 1995