OBRAZY MROŹNE || FROSTY PAINTINGS

2009-2020

Z JOANNĄ JANIAK || WITH JOANNA JANIAK

Joanna Janiak - ur. 1955, studia filozoficzne na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarka i producentka, współpracowała TVP prezentując filmy o sztuce. Współautorka cykli "Megabajty malowania" (2004) i "Obrazów mroźnych" (od 2009).

„Obrazy mroźne, które tworzą wspólnie z Joanną Janiak, wystawiane są na działanie mrozu. Bardzo niska temperatura, działając na powierzchnię obrazu, pozostawia swój ślad w postaci wzorów przypominających kwiaty, podobnych do tych, które pozostawia mróz na szybach w czasie bardzo srogich zim. "
Karolina Jabłońska (2010)

"Frosty Paintings", made with Joanna Janiak, are exposed to freezing temperatures. Frost leaves its marks on the picture surface. These resemble flowers similar to the ones visible on window panes during heavy winters."
Karolina Jabłońska (2010)

13x18 cm  50x50 cm Bielsko-Bia?a, 2012